E-Learning ข้อสอบ ออนไลน์

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง nouns ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง nouns ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ โดย : Besttns
Update : 2021-09-08 20:23:20
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Singular/Plural ชุดที่ 4

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Singular/Plural ชุดที่ 4

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ โดย : Besttns
Update : 2021-09-07 14:37:56
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Future simple tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Future simple tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ โดย : Besttns
Update : 2021-09-07 14:37:31
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่องอักษรนำ ชุดที่ 4

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่องอักษรนำ ชุดที่ 4

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:15

หมวดหมู่ยอดนิยม

Top Creators

P'Poom

ชุดข้อสอบที่สร้าง : 211 ชุด

Kraho

ชุดข้อสอบที่สร้าง : 89 ชุด

Franky

ชุดข้อสอบที่สร้าง : 51 ชุด

Kenji

ชุดข้อสอบที่สร้าง : 36 ชุด

ข่าวการศึกษา

ข้อสอบแนะนำ แนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ

แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15

ภาษาไทย ป.6

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ โดย : Pari
Update : 2021-08-25 13:55:54
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง การอ่านจับใจความ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง การอ่านจับใจความ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:35
แนวข้อสอบป.1 เรื่อง การอ่านออกเสียง ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบป.1 เรื่อง การอ่านออกเสียง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:00:53
แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 22 โรงเรียนสวนกุหลาบ

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 22 โรงเรียนสวนกุหลาบ

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 30 ข้อ โดย : Franky
Update : 2021-10-16 10:54:35

แนวข้อสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 21:52:54
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Preposition ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Preposition ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ โดย : Besttns
Update : 2021-09-07 14:37:22

แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:40:32
แนวข้อสอบจริงวิชาคณิตศาสตร์ ป. 6 เข้า ม. 1

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบจริงวิชาคณิตศาสตร์ ป. 6 เข้า ม. 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : Jatuporn.S
Update : 2021-08-24 00:47:27
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องการหาร ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการหาร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:29