แนวข้อสอบออนไลน์ ป.4

แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องคำพ้อง ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องคำพ้อง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 20:32:08
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องคำพ้อง ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องคำพ้อง ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 20:32:17
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 23:23:44
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการผันอักษร ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการผันอักษร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:44

แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวข้อสอบวิชา ภาษาต่างประเทศ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง These / Those ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง These / Those ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:27
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:35
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง This / That ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง This / That ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 22 นาที จำนวน 11 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:19
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:26