แนวข้อสอบออนไลน์ ป.5

แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง การสื่อสาร ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง การสื่อสาร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-12 16:52:22
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง สระ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง สระ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-05 12:29:02
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง คำพ้อง ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง คำพ้อง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 8 นาที จำนวน 4 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-12 16:50:43
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง เครื่องหมายในภาษาไทย ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง เครื่องหมายในภาษาไทย ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-07 20:30:24

แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์

แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 21:36:07
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 20:58:53
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 21:36:15

แนวข้อสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวข้อสอบวิชา ภาษาต่างประเทศ

รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.5

รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-09 10:39:31
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Do/Does ชุดที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Do/Does ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-18 18:01:12
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-04 15:08:16
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-24 17:26:00