แนวข้อสอบออนไลน์ ป.5

แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-05 12:29:36
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง อักษรควบ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง อักษรควบ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-07 20:31:03
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง เครื่องหมายในภาษาไทย ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง เครื่องหมายในภาษาไทย ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-07 20:30:33
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง สระ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง สระ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-05 12:29:02

แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์

แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 20:58:53
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 21:36:07
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 21:36:15

แนวข้อสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวข้อสอบวิชา ภาษาต่างประเทศ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-04 12:32:29
รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 50 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-09 11:29:34
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Do/Does ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Do/Does ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-18 18:01:27
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง numbers ชุดที่ 4

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง numbers ชุดที่ 4

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-09 15:40:08