วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครครูอัตราจ้าง 9 อัตรา

2021-10-12 11:00:06 33
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครครูอัตราจ้าง 9 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครครูอัตราจ้าง 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
จำนวน 3 อัตรา
- เงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพรายเดือน 1,750 บาท (จะได้รับ หลังจากปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์)
- ค่าสอนเป็นภาระงาน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ.ค.อ.บ/อส.บ./ทล.บ./เมคคาทรอ นิกส์/เทคนิคเมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมค คาทรอนิกส์/เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์/ช่าง เมคคาทรอนิกส์/ไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ เครื่องกล/เครื่องมือก/อุตสาหกรรม/ อุตสาหการ/ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด/ เครื่องมือและวัสดุ

2. ช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม
จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพรายเดือน 1,750 บาท (จะได้รับ หลังจากปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์)
- ค่าสอนเป็นภาระงาน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ สถ.บ.ค.อ.บ./สถาปัตยกรรมศาสตร์/ สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตย์ ภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตย์

3. ช่างก่อสร้าง
จำนวน 2 อัตรา
- เงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพรายเดือน 1,750 บาท (จะได้รับ หลังจากปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์)
- ค่าสอนเป็นภาระงาน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ.ค.อ.บ./ก่อสร้างโยธ/ สํารวจ

4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพรายเดือน 1,750 บาท (จะได้รับ หลังจากปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์)
- ค่าสอนเป็นภาระงาน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ./พ.อ.บ/อส.บ./ทล.บ./วท.บ/ อิเล็กทรอนิกส์ /วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์/วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์กําลังปวิศวกรรม โทรคมนาคม/วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/ เทคโนโลยีโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
- เงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพรายเดือน 1,750 บาท (จะได้รับ หลังจากปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์)
- ค่าสอนเป็นภาระงาน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ.ค.อ.บ.ทล.บ./ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมสมองกลฝังตัว/ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาตามที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น
2. เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของวิทยาลัย และอุทิศเวลาให้กับทางราชการ
อย่างเต็มที่ 
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพครู
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีผู้สมัครที่เป็นผู้ชาย)


การรับสมัคร
ผู้ที่จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=210

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM