สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

2021-10-12 11:00:12 49
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 90 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน พัฒนาที่ดินเขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์)


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ http://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3”

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=420

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM