สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

2021-12-03 11:38:23 763
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 ธันวาคม 2564

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 19,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลได้ที่ https://op.coj.go.thหรือ https://patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.4 เป็น PDF file ไปที่ E – mail : kppn_supply@coj.go.th ตามวิธีการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=295

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM