สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

2021-12-07 13:34:48 1086
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 -27 ธันวาคม 2564

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ ก.พ. รับรอง


4. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถเลือกได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 -27 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ http://cifs.thaijobjob.com


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=346

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM