แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชา ภาษาต่างประเทศ
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-04-15 01:40:11

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ต ๒.๒
- ป.๑/๑ ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
มาตรฐาน ต ๓.๑
- ป.๑/๑ บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-15 01:49:21
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Grammar ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Grammar ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-14 23:12:43
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Grammar ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Grammar ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-14 23:12:31
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Vocabulary ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Vocabulary ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-14 23:01:18
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่องVocabulary ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่องVocabulary ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-14 23:00:57
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : System Admin
Update : 2020-11-27 12:52:04