แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา ภาษาต่างประเทศ
จำนวน 15 ข้อ, เวลา 30 นาที

1
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ข้อสอบ ป.4 ภาษาอังกฤษ Past Simple Tense
Last updated 2021-05-07 17:19:43

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ต ๑.๑
- ป.๔/๒ อ่านออกเสียงคํา สะกดคํา อ่านกลุ่มคํา ประโยค ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
  • จำนวนข้อสอบ : 15 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 30 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:35
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:26
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Some / Any ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Some / Any ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:17
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:09
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Adjective ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Adjective ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:00
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:52
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:44
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:35