แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Present continuous tense ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา ภาษาต่างประเทศ
จำนวน 40 ข้อ, เวลา 120 นาที

1
Last updated 2021-09-08 20:24:19

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ต ๔.๑
- ป.๖/๑ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
  • จำนวนข้อสอบ : 40 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 120 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Present simple tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Present simple tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-09-08 20:24:11
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Asking and Answering ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Asking and Answering ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-09-08 20:23:56
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Many,Much ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Many,Much ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-09-08 20:23:47