รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา ภาษาต่างประเทศ
จำนวน 50 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-04-24 21:05:27

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ต ๑.๑
- ป.๕/๒ อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
มาตรฐาน ต ๓.๑
- ป.๕/๑ ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน
  • จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 60 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-08 20:10:25
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Preposition ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Preposition ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-08 20:10:13
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Possessive Adjectives ชุดที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Possessive Adjectives ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-08 20:10:05
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-04 15:08:16
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-04 12:32:29
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Vocabulary ชุดที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Vocabulary ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-04 12:15:18
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-24 19:21:02
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-24 17:26:00