แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการหาร ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา คณิตศาสตร์
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 20 นาที

2
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ข้อสอบ ป.2 คณิตศาสตร์ การหาร
Last updated 2021-05-13 13:41:29

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ค ๑.๒
- ป.๒/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
- ป.๒/๒ วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน ของจำนวนนับ ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 20 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-07 13:06:49
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-07 13:06:39
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องการตวง ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการตวง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:36
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องเงิน ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเงิน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:21
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องเวลา ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเวลา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:13
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องการคูณ ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการคูณ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:05
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องการชั่ง ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการชั่ง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:40:57