แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา คณิตศาสตร์
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 60 นาที

2
Last updated 2021-08-07 13:06:49

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ค ๑.๑
- ป.๒/๑ เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์
- ป.๒/๒ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
มาตรฐาน ค ๑.๒
- ป.๒/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
- ป.๒/๒ วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน ของจำนวนนับ ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
มาตรฐาน ค ๒.๑
- ป.๒/๒ บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และขีด และ เปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วย เดียวกัน
- ป.๒/๓ บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
- ป.๒/๔ บอกจำนวน เงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร
  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-07 13:06:39
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องการตวง ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการตวง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:36
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องการหาร ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการหาร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:29
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องเงิน ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเงิน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:21
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องเวลา ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องเวลา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:13
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องการคูณ ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการคูณ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:41:05
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  เรื่องการชั่ง ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการชั่ง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 13:40:57