แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา คณิตศาสตร์
จำนวน 15 ข้อ, เวลา 45 นาที

1
Last updated 2021-08-14 11:01:22

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ค ๑.๑
- ป.๓/๒ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
มาตรฐาน ค ๑.๒
- ป.๓/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
  • จำนวนข้อสอบ : 15 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 45 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง เวลา ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.3

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง เวลา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 19:40:09
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคูณการหาร ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.3

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคูณการหาร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-14 11:01:13