แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 52 ข้อ, เวลา 75 นาที

2
Last updated 2021-04-24 19:32:16

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๑.๑
- ป.๔/๑ ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช
- ป.๔/๒ อธิบาย น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
  • จำนวนข้อสอบ : 52 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4  เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06