แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-04-22 17:37:29

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๑.๑
- ป.๑/๒ สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์
- ป.๑/๓ สังเกตและอธิบายลักษณะหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจน การดูแลรักษาสุขภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒
- ป.๑/๑ ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นและนำมาจัดจำแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
มาตรฐาน ว ๓.๑
- ป.๑/๑ สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ว ๗.๑
- ป.๑/๑ ระบุว่าในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป.1

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-17 09:08:28
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง หินในธรรมชาติ ชุดที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป.1

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง หินในธรรมชาติ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-16 19:35:49
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง หินในธรรมชาติ ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง หินในธรรมชาติ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-16 19:35:31