แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องการสร้างคำ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา ภาษาไทย
จำนวน 15 ข้อ, เวลา 30 นาที

1
Last updated 2021-05-12 23:12:49

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ท ๔.๑
- ป.๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
  • จำนวนข้อสอบ : 15 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 30 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องการอ่าน และการเขียนคำ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องการอ่าน และการเขียนคำ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 50 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 03:17:58
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องการอ่าน และการเขียนคำ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องการอ่าน และการเขียนคำ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 50 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 03:17:50
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องคำพ้อง ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องคำพ้อง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:37:58
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 35 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:37:47
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:36:13
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:36:05
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องเสียงและอักษร ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องเสียงและอักษร ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:35:58
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องเสียงและอักษร ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องเสียงและอักษร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:35:49