แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องการอ่าน และการเขียนคำ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา ภาษาไทย
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 50 นาที

1
Last updated 2021-05-13 03:17:50

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ท ๑.๑
- ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ท ๔.๑
- ป.๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 50 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องการอ่าน และการเขียนคำ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องการอ่าน และการเขียนคำ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 50 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 03:17:58
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องคำพ้อง ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องคำพ้อง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:37:58
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 35 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:37:47
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:36:13
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:36:05
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องเสียงและอักษร ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องเสียงและอักษร ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:35:58
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องเสียงและอักษร ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องเสียงและอักษร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:35:49
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องไตรยางศ์ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องไตรยางศ์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-13 00:35:41