แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา ภาษาไทย
จำนวน 5 ข้อ, เวลา 10 นาที

1
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ข้อสอบ ป.2 ภาษาไทย คำซ้อน
Last updated 2021-05-13 11:10:08

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ท ๔.๑
- ป.๒/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
  • จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 10 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:22
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องประโยค ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:15
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:01
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:53
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:45
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:37
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำที่มีตัวการันต์ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำที่มีตัวการันต์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:30
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำที่ใช้ รร ( ร หัน) ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำที่ใช้ รร ( ร หัน) ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:22