แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กก,แม่กบ

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชา ภาษาไทย
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 30 นาที

1
Last updated 2021-04-25 15:26:19

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ท ๔.๑
- ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 30 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด ชุดที่ 4

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด ชุดที่ 4

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:56
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด ชุดที่ 3

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:49
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง การอ่านจับใจความ ชุดที่ 3

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง การอ่านจับใจความ ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:43
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง การอ่านจับใจความ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง การอ่านจับใจความ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:35
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง การอ่านจับใจความ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่อง การอ่านจับใจความ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:28
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่องอักษรนำ ชุดที่ 5

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่องอักษรนำ ชุดที่ 5

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:21
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่องอักษรนำ ชุดที่ 4

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่องอักษรนำ ชุดที่ 4

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:15
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่องอักษรนำ ชุดที่ 3

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยป.1 เรื่องอักษรนำ ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Puttinun
Update : 2021-10-19 10:01:08