ข้อสอบ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องพืช ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องพืช ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 12:29:10
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 4500 นาที จำนวน 52 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-16 16:27:37
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา พืช และสัตว์ ชุดที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป.1

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา พืช และสัตว์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-16 15:10:53
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 4500 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-16 14:41:51
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป.1

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 3600 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-17 09:08:28
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง หินในธรรมชาติ ชุดที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป.1

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง หินในธรรมชาติ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 900 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-16 19:35:49
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 4500 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-16 16:27:45
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องพืช ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.2

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องพืช ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 12:29:10
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06

บทเรียน
Rating
 • ทุกระดับ
 • 5 ดาว
 • 4 ดาว
 • 3 ดาว
 • 2 ดาว
 • 1 ดาว
ระดับความยาก
 • ข้อสอบมาใหม่
 • ข้อสอบยอดนิยม

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องพืช ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 12:29:10
1
128 view

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06
2
125 view

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:58:59
1
281 view

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:58:51
1
193 view

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องพฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:58:44
2
156 view

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06
2
125 view

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:58:59
1
281 view

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:58:51
1
193 view

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องพฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:58:44
2
156 view