ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น


บทเรียน
Rating
  • ทุกระดับ
  • 5 ดาว
  • 4 ดาว
  • 3 ดาว
  • 2 ดาว
  • 1 ดาว
ระดับความยาก
  • ข้อสอบมาใหม่
  • ข้อสอบยอดนิยม

แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 5

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 21:36:48
1
2531 view

แนวข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 5

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 21:36:33
1
2484 view

แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 4

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : P'Poom
Update : 2021-05-13 03:20:29
2
2377 view

แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : P'Poom
Update : 2021-05-13 03:20:21
2
11065 view

แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : P'Poom
Update : 2021-05-13 03:20:12
2
3414 view

แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : P'Poom
Update : 2021-05-13 03:20:04
2
1682 view

แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 4

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : P'Poom
Update : 2021-05-13 03:19:57
2
1478 view

แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : P'Poom
Update : 2021-05-13 03:19:49
2
1216 view