โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 14 อัตรา

2021-10-18 13:34:30 70
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 14 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-29 ตุลาคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. พนักงานโภชนาการ ประจำงานโภชนาการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาหารและ โภชนาการ โภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำงานรายได้
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,300 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ บัญชี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร

4. เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำงานซ่อมบำรุง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,300 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์
 

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ
เงินเดือน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกกรรม ศิลปกรรม

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรมศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

7. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำงานรังสีวิทยา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,590 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำฝ่ายเภสัชกรรม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8,540 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- ประจำ ฝ่ายเภสัชกรรม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. พนักงานช่วยงานบริการเปล ประจำงานบริการเปลและยานพาหนะ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8,590 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร สามมรถสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 15.30 น.
หรือสมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564ถึงวันที่ 29 ตุลาคม2564 ตลอด 24 ชั่วโมงจนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยเข้าไปที่ http://www.hospital.tu.ac.th/

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=325

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM