แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง วรรณยุกต์เบื้องต้น

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชา ภาษาไทย
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 30 นาที

1
Last updated 2021-04-25 14:52:26

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ท ๔.๑
- ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 30 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-29 16:13:01
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-29 16:12:51
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำคล้องจอง ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำคล้องจอง ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-29 16:12:43
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำคล้องจอง ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำคล้องจอง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-29 16:12:34
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-29 16:12:24
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง อักษรนำ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-29 16:12:03
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำควบกล้ำ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำควบกล้ำ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-29 16:11:53
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำควบกล้ำ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำควบกล้ำ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-29 16:11:44