แนวข้อสอบจริงวิชาคณิตศาสตร์ ป. 6 เข้า ม. 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา คณิตศาสตร์
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 40 นาที

4
Last updated 2021-08-24 00:47:27

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ค ๑.๑
- ป.๖/๒ เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
- ป.๖/๓ เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
มาตรฐาน ค ๑.๒
- ป.๖/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
- ป.๖/๒ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมและร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้
มาตรฐาน ค ๑.๔
- ป.๖/๒ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
มาตรฐาน ค ๒.๑
- ป.๖/๓ หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม
มาตรฐาน ค ๓.๑
- ป.๖/๑ บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- ป.๖/๒ บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
มาตรฐาน ค ๔.๑
- ป.๖/๑ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
มาตรฐาน ค ๔.๒
- ป.๖/๑ เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ
มาตรฐาน ค ๖.๑
- ป.๖/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 40 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง สมการ

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง สมการ

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:56:36
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง ทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง ทศนิยม

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:56:29
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง บทประยุกต์ ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง บทประยุกต์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:56:21
แนวข้อสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนรัฐบาล วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนรัฐบาล วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 40 ข้อ
โดย : Jatuporn.S
Update : 2021-09-09 22:22:11
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง กฟดหกด ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง กฟดหกด ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : PiggyDance
Update : 0000-00-00 00:00:00