แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง สมการ

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา คณิตศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-10-16 10:56:36

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ค ๑.๒
- ป.๖/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
- ป.๖/๒ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมและร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้
มาตรฐาน ค ๑.๔
- ป.๖/๑ ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ
มาตรฐาน ค ๔.๒
- ป.๖/๑ เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง ทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง ทศนิยม

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:56:29
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง บทประยุกต์ ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง บทประยุกต์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:56:21
แนวข้อสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนรัฐบาล วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนรัฐบาล วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 40 ข้อ
โดย : Jatuporn.S
Update : 2021-09-09 22:22:11
แนวข้อสอบจริงวิชาคณิตศาสตร์ ป. 6 เข้า ม. 1

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบจริงวิชาคณิตศาสตร์ ป. 6 เข้า ม. 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Jatuporn.S
Update : 2021-08-24 00:47:27
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง กฟดหกด ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง กฟดหกด ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : PiggyDance
Update : 0000-00-00 00:00:00