แนวข้อสอบออนไลน์ ป.3

แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำที่ใช้ บัน, บรร, รร (ร หัน) ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.3

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำที่ใช้ บัน, บรร, รร (ร หัน) ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-01 21:29:26
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำควบกล้ำ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.3

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำควบกล้ำ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-01 21:28:02
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 เรื่อง การใช้พจนานุกรม ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.3

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 เรื่อง การใช้พจนานุกรม ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 15 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-01 21:30:57
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.3

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-01 21:27:36

แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง เวลา ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.3

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง เวลา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 19:40:09
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคูณการหาร ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.3

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคูณการหาร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-14 11:01:13

แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.3

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-14 11:01:40

แนวข้อสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวข้อสอบวิชา ภาษาต่างประเทศ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Have, Has ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Have, Has ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 16:59:12
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Preposition ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Preposition ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 16:58:47
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Nouns ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Nouns ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-09 10:39:38
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Numbers ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Numbers ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 16:58:56